Témata příspěvků bychom rádi směřovali do následujících oblastí:

a) představení excelentního výsledku vašeho pracoviště za poslední dobu;

b) představení strategie vědy a výzkumu vašeho pracoviště v kontextu Metodiky 17+ a návaznost na dělení finančních prostředků na dané VŠ;

c) Vzdělávací a související témata, získávání a motivace studentů.

prof. Ing. Aleš Richter, CSc. zorganizuje výběr příspěvků a z příspěvků sestavíme a vydáme sborník (v elektronické podobě).